ساتیا

Used Image

Light Effect Image

مشخصات منبع نور

منبع نور

High Power LED

SMD LED

توان

9 w

مشخصات رنگ منبع نور

ضریب تشخیص رنگ

مشخصات عمومی

جنس بدنه

پوشش بدنه

وزن (کیلوگرم)

ابعاد (میلی متر)

مشخصات نوری

بهره نوری

شار نوری

مشخصات تکنیکال

درجه حفاظت

درجه حفاظت ضربه پذیری

مشخصات الکتریکال

کلاس حفاظتی

ولتاژ کارکرد