عنوان پروژه:  زیرگـــــذر ستــــاری

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1401

کارفرما:  سازمان شهــــرداری منطقه 5 اصفهـــان

معمار پروژه: 

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

زیرگـــــذر ستــــاری
زیرگـــــذر ستــــاری
زیرگـــــذر ستــــاری

محصولات مورد استفاده