عنوان پروژه:  کتابخــــانه مرکــــزی شـــهرداری اصــــفهان

موقعیت پروژه:  اصفهان

سال:  1400

کارفرما:  ســــازمان زیباســــازی شــــهرداری اصــــفهان

معمار پروژه:  مهندســـان مشـــاور پلشـــــیر

طرح نورپردازی:  شـــرکت بهــــین پـــرتو

عکاسی پروژه:  نگـــار صـــدیقی

کتابخــــانه مرکــــزی شـــهرداری اصــــفهان
كتابخانه‌ی مركزی و مركز اطلاع‌رسانی شهرداری اصفهان، با زیربنایی بالغ بر 12,000 متر مربع در ضلع شمال‌شرقی میدان نقش جهان، رو به روی باغ گلدسته و کاخ هشت بهشت (صفوی) واقع شده است. به همین منظور هدف در ساخت آن بر این بوده است که ضمن ایجاد یک معماری شاخص و ممتاز امروزی که مناسب برای کتابخانه‌ی مرکزی باشد، به خصوصیات و ارزش های موجود در فضای تاریخی پیرامون نیز توجه و تأکید شود. معماری نمای ساختمان شامل پوششی مشبکی برگرفته از مکعب‌های پر و خالی است که توده‌ی شفاف و در هم تنیده‌ی ساختمان را از فضای خارج جدا می‌سازد و بیش از آن‌که به برقراری ارتباط بین مردم و کتابخانه کمک کند فضای داخل را به عنصری مجرد و دژی درون‌گرا تبدیل کرده است.
کتابخــــانه مرکــــزی شـــهرداری اصــــفهان
در طول روز، تابش نور خورشید بر روی پوسته‌ی متخلخل ساختمان کتابخانه، سایه_ روشن‌هایی ایجاد می‌کند که باعث درک بهتر فرم و عمق احجام خواهد شد. به لطف نورپردازی فرم یکپارچه‌ی مکعب مستطیل با پوشش آجری مشبک در نمای ساختمان، فرصت بازآفرینی نما در شب را فراهم می‌آورد. به این منظور حجم داخلی مکعب‌ها با استفاده از منابع نور به صورت مجزا روشن خواهند شد تا در کلیت یکپارچه‌ی نما خود را به صورت برجسته به تصویر بکشند.
کتابخــــانه مرکــــزی شـــهرداری اصــــفهان
انتخاب منابع نور با زاویه مناسب جهت جلوگیری از ایجاد لک و سوختگی نور بر روی بدنه و سقف احجام از نکات مهم و حائز اهمیت در نورپردازی نمای این ساختمان بوده است. در راستای تأکید بر متریال آجر که در پوشش نما به کار برده شده است دارد مکعب‌ها در 4 دسته‌ی دوتایی و یک ردیف مجزا، با 5 طیف متفاوت از رنگ نور گرم روشن شده‌اند ، رنگ نور گرم‌تر به جهت القا وزن سنگین‌تر در پایین نما و رنگ نور سردتر در قسمت‌های فوقانی نما به کار برده شده‌اند. به صورتی که ناظر مکعب‌های نورانی را به مشابه طیفی از پیکسل‌های نورانی در راستای عمودی ساختمان مشاهده و ادراک خواهد کرد.
کتابخــــانه مرکــــزی شـــهرداری اصــــفهان

محصولات مورد استفاده